frogblue

frogblue FAQs

Hitta svar på vanliga frågor

Den kompletta utvecklingen och produktionen av den innovativa systemlösningen sker i Tyskland.

För närvarande är det >50 medarbetare.

Vi växer i rasande fart! Här hittar du våra lediga tjänster.

Frogblue grundades i februari 2017. Produktutvecklingen har pågått i mer än sex år i Kaiserslautern och försäljningsstarten skedde i september 2018.

Frogblue grundades av dr Ralf Hinkel och hans son René Hinkel. Grundarfamiljen Hinkel har lång erfarenhet av innovativa startups. Man har redan grundat flera högteknologiska företag. 1990 grundades Quadriga GmbH (innovativ nivelleringslasertillverkare och uppfinnare av laservattenpasset) och 1999 grundades det börsnoterade MOBOTIX AG, som var det första företag som lanserade en intelligent nätverkskamera och 2007 den hemisfäriska 180-graders kameratekniken på marknaden.

Frogblue är ett medelstort familjeföretag med huvudkontor i Pfalz i södra Tyskland. Frogblue är en innovativ och dynamisk utvecklare och leverantör av Bluetooth®-baserade Smart Building-lösningar och intelligent fastighetsteknik som utvecklas och tillverkas enligt högsta kvalitetsstandarder.

Den Bluetooth®-baserade lösningen är flexibel, enkel, bekväm och säker.

Frogblue är ett överkomligt alternativ för alla och kan byggas ut från en frog upp till hundratals, både vid nybyggnation och eftermontering.

Frogblue är enkel att installera, kräver inget kopplingsskåp, inget utrymme i elcentralen och ingen underhållskrävande IT-teknik och inget moln. En strömanslutning (230 V) räcker.

Frogblue kommunicerar trådlöst men bygger inte på radiokommunikation. Bluetooth®meddelanden krypteras utöver Bluetooth® ytterligare en gång av frogblue med 128 bitar och förses med en tidsstämpel som är exakt på sekunden. Dessutom är användning av den energisparande standarden BBluetooth® LE (Low-Energy) betydligt mer störningssäker än Wi-Fi och radiokommunikation.

Alla vanliga strömbrytare och vanlig belysning från alla tillverkare är kompatibla med frogblue.

Högsta kvalitetsstandard tack vare utveckling och produktion i Tyskland. Dessutom garanterar VDE-godkännandet att krav på brandskydd och elektrisk säkerhet uppfylls.

Den modulära och decentrala lösningen från frogblue är grön. Effektförbrukningen per frog ligger på i genomsnitt 0,2 watt. Vid dimning av 600 W blir frogs inte ens ljumma. Det är tack vare vår patenterade teknik som sparar energi. Dessutom vet alla elektriker att kallare produkter håller längre.

Frogblue erbjuder gratis appar för alla operativsystem för konfiguration (frogblue ProjectApp) och styrning (frogControl app) av lösningen.

Your Advantages With Frogblue (PDF)

Därutöver finns frogLink. Med denna kan frogblues Bluetooth® nätverk kopplas med hög hastighet till en dator eller fungera som gateway till andra system, som t.ex. MOBOTIX™ -kameror.

Den batteridrivna frogMultiSense mäter rumstemperatur, luftfuktighet, ljusstyrka och lufttryck. Tack vare 10 års drifttid med batteriet kan den installeras precis där man vill att värmen ska regleras. Den har två magnetkontakter till höger och vänster för att detektera dörrar och fönster.

Den batteridrivna frogWindow monteras direkt i fönsterprofilen och har adaptrar för de vanligaste tillverkarna. Fyra inbyggda magnetkontakter möjliggör olika magnetpositioner. När enheten är monterad kan lägessensorn avgöra om fönstret är vädringsöppet eller helt öppet. Vibrationer kan som tillval även utlösa ett larm.

Den väderbeständiga frogBoxGPS tar emot tiden från GPS-satelliter. Dessutom mäter den utomhustemperaturen och ljusstyrkan. På så sätt kan uppvärmningen regleras temperaturstyrt och belysningen slås på i skymningen. En extern vindsensor och en rörelsedetektor är integrerade via kopplingsingångarna. Vanliga frågor

frogControl app på smartphone, surfplatta och frogDisplay är en intuitiv app för styrning av frogblues trådlösa Smart Home & Building System. Ljus, solskydd eller dörrkommunikation – med den här appen har du allt under kontroll. Användaren kan när som helst själv definiera eller anpassa scenerna i frogblue HomeApp utan att behöva hjälp av experter.

frogblue ProjectApp för surfplatta eller dator är en konfigurationsapp för proffs som programmerar frogblues Smart Home & Building System. Med frogblue ProjectApp kan systemet driftsättas och konfigureras. Tack vare Bluetooth® tekniken krävs inte ens nätverks- eller internetanslutning på plats. Alla systemkomponenter identifieras och visas automatiskt och kan konfigureras för den aktuella tillämpningen.

Innovation är vår styrka – till exempel med frogKey. Här styr en knapp hela huset. Belysning, jalusier och dörrar. Och alltid den dörr som knappen aktiveras framför. Transpondern har därför en läges- och gestsensor. Håller man den uppåt, kopplar den belysningen. Håller man den nedåt reagerar jalusierna. Håller man den vågrätt, så öppnar den dörrar. Med aktiverad rumsidentifiering kopplar frogblue-transpondern endast belysningen i det rum där den befinner sig.

I varje läge kan knappen utifrån aktiveringsmönstret (dubbelklick etc.) ges fler funktioner, som t.ex. central avstängning i en byggnad. Alla styrkommandon kan naturligtvis konfigureras fritt.

Boxes är väderbeständiga frogs (IP65). De mäter utomhustemperatur, har en skymningsbrytare och tar emot satellittid. Med akustiska eller optiska signaler indikeras larm i fastighetsstyrningen. Tack vare sin storlek har de flera styrkanaler så att de t.ex. kan styra fem lampor eller ventiler för golvvärme. I en tom box kan vanliga frogs monteras så att de blir väderbeständiga.

Cubes är puristiska och platta med en vit glasdesign. Via pekskärmen kan alla funktioner och scenarier för det intelligenta hemmet styras. De kommunicerar direkt med frogs via Bluetooth®. Med 81 x 81 mm är Cubes lika stora som en strömbrytare och passar i en infälld dosa och matas där med 230 V. Rumstemperatur-, belysnings- och beröringsfria sensorer för larmutlösning är integrerade. Två ingångar kan användas för att kontrollera kontakter eller brytare. Som en smartphone på väggen kompletterar den systemet med visualisering, passerkontroll, rörelsedetektering, kommunikation eller video. Med Wi-Fi-uppkopplingen, t.ex. via en router, kan du fjärransluta till frogblue HomeApp säkert när du inte är hemma. En variant med ljud för användning som porttelefon är under utveckling.

Frogs är hjärtat i varje frogblue-system och monteras i de infällda dosorna direkt bakom strömbrytarna till 230 V. Frogs kopplar, dimmar, mäter eller tar emot kopplingskommandon. De är grunden i det trådlösa frogblue Bluetooth® nätverket och har ”virtuella ledningar” till andra frogs. Dessutom vidarebefordrar de meddelanden och ökar på så sätt räckvidden. Dataöverföringen mellan frogs sker uteslutande krypterat (128 bitar) och detta utöver Bluetooth® krypteringen. Frogs är smarta och kräver varken elcentral eller kopplingsskåp. VDE-godkännandet garanterar att krav på brandskydd och elektrisk säkerhet uppfylls. Frogs är mycket energieffektiva (0,2 W) och loggar energiförbrukningen för sina kopplingar i flera månader.

Frogblue erbjuder ett komplett Smart Building-system som består av frogs, cubes, boxes och tillbehör.

Frogblue erbjuder Bluetooth® baserade Smart Building-lösningar som utvecklas och tillverkas till ett hundra procent i Tyskland enligt högsta kvalitetsstandard. Systemet bygger på intelligenta styrningsmoduler, så kallade frogs, som installeras direkt i infällda dosor bakom vanliga strömbrytare. Den modulära lösningen går snabbt att installera, kan byggas ut flexibelt samt är energieffektiv och säker. Varken ledningsdragning eller IT-teknik, kopplingsskåp eller elcentraler krävs.

Det räcker med standardledningar med djupa infällda dosor (60 mm). Se även vår videoguide ”Installation, Tips & Tricks“.

Även om frogs är kompakt så krävs djupa infällda dosor. Installationen kan dock även ske i undertaket i en fördelardosa eller lampdosa.

Installation och montering av elektriska enheter får endast utföras av behöriga elektriker.

Ja, redan installerade strömbrytare och -knappar kan återanvändas. Vi rekommenderar vanliga strömbrytare för användning av funktioner (t.ex. dimning genom att knappen hålls intryckt och släpps, dubbelklick etc.).

 • Den modulära och decentraliserade lösningen är extremt flexibel efter driftsättning och maximal expanderbarhet.
 • Vid nybyggnation kan tack vare användning av frogblue-komponenter en stor del av installationsarbetet med grundläggande ledningsdragning undvikas eftersom en central server inte krävs.

Vårt system kan användas med den redan installerade ledningsdragningen. En strömanslutning (230 V) räcker för frogs.

För konfiguration och driftsättning behöver du frogblue ProjectApp.

Den fungerar på Android- eller iOS-surfplattor (inte på smartphones) och datorer, bärbara datorer, surfplattor med Windows-operativsystem (Obs! Windows kräver frogLink).

En IP-kamera kan anslutas via frogLink och med hjälp av frogDisplays Onvif-standardgränssnitt. På så sätt kan alla kameraövervakningssystem visas och spelas upp direkt på frogDisplay.

Ja, det går att sätta upp olika nät men endast respektive användare kan styra det egna frogblue-systemet.

Vi rekommenderar att du använder max. en enhet (surfplatta) med frogblue ProjectApp.

frogblue HomeApp kan användas på valfritt antal enheter.

Typisk räckvidd vid fri sikt är upp till 50 meter. I byggnader utgår man från tio meter eftersom väggarnas typ, egenskaper och antal påverkar räckvidden. Varje frog fungerar emellertid som en repeater och utökar på så sätt räckvidden tack vare meshnätverksteknik.

Med frogRelay kan jalusier, vanliga persienner, fasadpersienner och markiser styras.

Ja, det går att flytta till bestämda positioner. Programmeringen sker via ProjectApp. Jalusimotorns ändlägen avgör öppnings- och stängningsposition.

 • Frogblue-ställdonen kan koppla upp till 400 W per kanal
 • Frogblue-relämodulen kan koppla upp till totalt 1 200 W
 • Frogblue-dimmer kan koppla till 300 W lysdiodlast per kanal

Nej, skyddsledare krävs inte.

Ja. Vid varje kopplingsingång på en frog kan även andra produkter integreras (t.ex. rörelsedetektorer, vindvakter, väderstation, etc.).

Nej. Om knappen hålls intryckt en längre tid aktiveras dimmerfunktionen. Om och hur dimningen sker kan ställas in. Dimning på natten kan vara annorlunda än på dagen.

Vanliga ljuskällor (glödlampor, halogenlampor, lysdiodlampor) från alla tillverkare är kompatibla med frogblue.

 • frogDim1-3 och frogDim1-0 är universaldimmer för framkant och bakkant
 • frogDim2-2 är en bakkantsdimmer (framkant är tillgängligt från den nya uppdateringen)

Ja, fas (L) och neutralledare (N) krävs.

Alla Cubes, frogBoxGPS, frogRoomSense samt frogMultiSense kan mäta temperaturen.

VDE-märkningen på en elektrisk apparat innebär att den

 • uppfyller skydds- och säkerhetskraven i alla nationella och internationella harmoniserade standarder och direktiv.
 • överensstämmer med VDE:s föreskrifter och standarder.

VDE-märkningen är därför enligt VDE ”synonymt med högsta provningskvalitet och högsta säkerhetsstandard inom elektroteknik“. Om en elektrisk apparat i Tyskland har godkänts och försetts med VDE-märkning godkänns VDE-provrapporten även i de flesta andra europeiska länder vid kontrollerna i samband med ländernas kontrollmärkning.

Handel, konsumenter, användare och elsäkerhetsansvariga på företag bör alltid beakta VDE-symbolen. Endast CE-märkning är nämligen inte en garanti för säkerhet. Marknadskontrollmyndigheter förbjuder ofta produkter på marknaden trots att de är CE-märkta.

Källa: Dr Friedhelm Kring, frilansande skribent och redaktör med fokus på arbetssäkerhet och hälsoskydd

Vi sparar projektdata och konfiguration för alla frogblue-moduler i en och samma fil. På sätt går inget förlorat. Lösenordsskydd. Den övergripande konfiguration kan skickas per e-post, sparas på ett USB-minne eller arkiveras i direkt i frogs.

Utöver Bluetooth® krypteringen krypteras alla meddelanden från frogs med 128 bitar, vilket ökar säkerheten vid dataöverföringen. Alla vidarebefordrade meddelanden krypteras på nytt och får en tidsstämpel som är exakt på sekunden. De är därför endast giltiga när de har skapats och inte är för gamla. Registrering och senare överföring kan identifieras och avvisas.

För användningen av frogblue-lösningen krävs inte heller någon anslutning till molnet.

VDE-godkännandet garanterar elsäkerhet och brandskydd. Det omfattar 100 provningar och vi klarade det.

Som klockbuffert används en frogClock (fem dagars buffert) eller frogDisplay (aktuell tid vid återställning av strömmatningen via server, trådlöst nätverk måste vara installerat).

Frogblue-projekten är lösenordsskyddade men inte apparna i sig.

Frog fortsätter fungera men utgångarna stängs av så att ström inte längre flödar.

 • Världsomspännande standard som används i många enheter (fordon, träning, medicin, ljud)
 • Integrerad i alla smartphones och surfplattor
 • Betydligt stabilare än trådlöst nätverk och radiokommunikation
 • Krypterad som standard
 • Lägre energiförbrukning
 • Lång räckvidd tack vare frogblues meshnätverk med Bluetooth® LE
 • Automatisk vidarebefordran av meddelanden till rätt destination

Det går att integrera röststyrning via frogLink med hjälp av en extern lösning. Se filmen ”Integrating Voice Control to the frogblue System“ på vår YouTube-kanal.

Varje frog med utgångar har en logg med effektförbrukningen. Den kan t.ex. öppnas via appen.

Ja. Projekt kan importeras/ändras i projekthanteringen.

Frogblue ProjectApp finns på tyska, engelska, italienska, franska, spanska, ryska och japanska. frogControl app finns också på nederländska, turkiska, rumänska, danska, svenska, polska, grekiska, finska, norska, portugisiska, ukrainska och tjeckiska.

 • Frogblue ProjectApp för installatörens konfiguration.
 • frogControl App för slutanvändarens användning och enklare konfigurationsinställningar.
 • frogControl app finns för Android, iPhone och iPad men även för PC.

Obs!
Den använda enhetens Bluetooth® version, inbyggd maskinvara och operativsystem påverkar Bluetooth® anslutningen. Vi ber om förståelse för att vi inte kan garantera full Bluetooth® funktion på alla enheter på grund av det stora antalet olika enheter och tillverkare på marknaden. Om din enhet (smartphone, surfplatta) inte fungerar, kan du få åtkomst till frogblue-systemet med vår frogDisplay via det trådlösa nätverket.

FrogDisplay har en gateway för trådlöst nätverk. Denna gateway kopplar samman IP-nätverket och Bluetooth®.

Vid behov kan systemet nås och styras externt via internet (t.ex. VPN via en router).

Fjärrstyrning är ett tillval. I första hand används systemet i det privata Bluetooth® nätverket.

Förutom alla vanliga strömbrytare och knappar kan smartphones och surfplattor kommunicera direkt med frogs via Bluetooth®.

Dessutom går det att styra ditt Smart Home/Office med frogDisplay, som i princip är en smartphone på väggen, via ett intuitivt användargränssnitt och pekskärm.

Obs!
Den använda enhetens Bluetooth® version, inbyggd maskinvara och operativsystem påverkar Bluetooth® anslutningen. Vi ber om förståelse för att vi inte kan garantera full Bluetooth® funktion på alla enheter på grund av det stora antalet olika enheter och tillverkare på marknaden. Om din enhet (smartphone, surfplatta) inte fungerar, kan du få åtkomst till frogblue-systemet med vår frogDisplay via det trådlösa nätverket.

Frogblue säljs i alla länder utom Kina.

 • Elektronikgrossister
 • Elektriker
 • Arkitekter & projekterare
 • Systemintegratörer
 • Säkerhetsspecialister
 • Kommersiella slutkunder
 • Privata slutkunder

Kontakta gärna vår försäljningsavdelning (e-post: sales-intl(at)frogblue.com; tel.: +49-631-520829-120), så hjälper de dig att hitta din regionala återförsäljare.

Du kan också kontakta oss via e-post på training@frogblue.com eller ringa +49-631-520829-120. Bokning sker via vårt anmälningsformulär eller kalendern.

Ja. Med vårt utbildningsprogram erbjuder vi yrkesmässig fortbildning med fokus på frogblues system och hjälper dig att hålla dig uppdaterad om fastighetsteknik.

En översikt över utbildningsutbudet inklusive utbildningstillfällen hittar du här.

Kostnaden för en endagskurs är 79 euro (inkl. moms).

I vår frogblue-nätbutik finns hela vårt produktsortiment med rekommenderade priser.

Priserna finns dessutom i vår produktkatalog som du kan ladda ner på vår webbplats.

Kontakta gärna vårt förhandsförsäljningsteam vid frågor. På din begäran tar vi fram ett projekteringsexempel med frogblue.

Vi hjälper dig gärna att hitta din närmaste frogblue-partner. Kontakta vår försäljningsavdelning (e-post: sales-intl(at)frogblue.com; tel.: +49-631-520829-120).

Du kan också beställa frogblue produkter i vår webbshop.

Den Bluetooth®-baserade lösningen är flexibel, enkel, bekväm och säker.

Frogblue är ett överkomligt alternativ för alla och kan byggas ut från en frog upp till hundratals, både vid nybyggnation och eftermontering.

Frogblue är enkel att installera, kräver inget kopplingsskåp, inget utrymme i elcentralen och ingen underhållskrävande IT-teknik och inget moln. En strömanslutning (230 V) räcker.

Frogblue kommunicerar trådlöst men bygger inte på radiokommunikation. Bluetooth®meddelanden krypteras utöver Bluetooth® ytterligare en gång av frogblue med 128 bitar och förses med en tidsstämpel som är exakt på sekunden. Dessutom är användning av den energisparande standarden BBluetooth® LE (Low-Energy) betydligt mer störningssäker än Wi-Fi och radiokommunikation.

Alla vanliga strömbrytare och vanlig belysning från alla tillverkare är kompatibla med frogblue.

Högsta kvalitetsstandard tack vare utveckling och produktion i Tyskland. Dessutom garanterar VDE-godkännandet att krav på brandskydd och elektrisk säkerhet uppfylls.

Den modulära och decentrala lösningen från frogblue är grön. Effektförbrukningen per frog ligger på i genomsnitt 0,2 watt. Vid dimning av 600 W blir frogs inte ens ljumma. Det är tack vare vår patenterade teknik som sparar energi. Dessutom vet alla elektriker att kallare produkter håller längre.

Frogblue erbjuder gratis appar för alla operativsystem för konfiguration (frogblue ProjectApp) och styrning (frogControl app) av lösningen.

Your Advantages With Frogblue (PDF)

Därutöver finns frogLink. Med denna kan frogblues Bluetooth® nätverk kopplas med hög hastighet till en dator eller fungera som gateway till andra system, som t.ex. MOBOTIX™ -kameror.

Den batteridrivna frogMultiSense mäter rumstemperatur, luftfuktighet, ljusstyrka och lufttryck. Tack vare 10 års drifttid med batteriet kan den installeras precis där man vill att värmen ska regleras. Den har två magnetkontakter till höger och vänster för att detektera dörrar och fönster.

Den batteridrivna frogWindow monteras direkt i fönsterprofilen och har adaptrar för de vanligaste tillverkarna. Fyra inbyggda magnetkontakter möjliggör olika magnetpositioner. När enheten är monterad kan lägessensorn avgöra om fönstret är vädringsöppet eller helt öppet. Vibrationer kan som tillval även utlösa ett larm.

Den väderbeständiga frogBoxGPS tar emot tiden från GPS-satelliter. Dessutom mäter den utomhustemperaturen och ljusstyrkan. På så sätt kan uppvärmningen regleras temperaturstyrt och belysningen slås på i skymningen. En extern vindsensor och en rörelsedetektor är integrerade via kopplingsingångarna. Vanliga frågor

frogControl app på smartphone, surfplatta och frogDisplay är en intuitiv app för styrning av frogblues trådlösa Smart Home & Building System. Ljus, solskydd eller dörrkommunikation – med den här appen har du allt under kontroll. Användaren kan när som helst själv definiera eller anpassa scenerna i frogblue HomeApp utan att behöva hjälp av experter.

frogblue ProjectApp för surfplatta eller dator är en konfigurationsapp för proffs som programmerar frogblues Smart Home & Building System. Med frogblue ProjectApp kan systemet driftsättas och konfigureras. Tack vare Bluetooth® tekniken krävs inte ens nätverks- eller internetanslutning på plats. Alla systemkomponenter identifieras och visas automatiskt och kan konfigureras för den aktuella tillämpningen.

Innovation är vår styrka – till exempel med frogKey. Här styr en knapp hela huset. Belysning, jalusier och dörrar. Och alltid den dörr som knappen aktiveras framför. Transpondern har därför en läges- och gestsensor. Håller man den uppåt, kopplar den belysningen. Håller man den nedåt reagerar jalusierna. Håller man den vågrätt, så öppnar den dörrar. Med aktiverad rumsidentifiering kopplar frogblue-transpondern endast belysningen i det rum där den befinner sig.

I varje läge kan knappen utifrån aktiveringsmönstret (dubbelklick etc.) ges fler funktioner, som t.ex. central avstängning i en byggnad. Alla styrkommandon kan naturligtvis konfigureras fritt.

Boxes är väderbeständiga frogs (IP65). De mäter utomhustemperatur, har en skymningsbrytare och tar emot satellittid. Med akustiska eller optiska signaler indikeras larm i fastighetsstyrningen. Tack vare sin storlek har de flera styrkanaler så att de t.ex. kan styra fem lampor eller ventiler för golvvärme. I en tom box kan vanliga frogs monteras så att de blir väderbeständiga.

Cubes är puristiska och platta med en vit glasdesign. Via pekskärmen kan alla funktioner och scenarier för det intelligenta hemmet styras. De kommunicerar direkt med frogs via Bluetooth®. Med 81 x 81 mm är Cubes lika stora som en strömbrytare och passar i en infälld dosa och matas där med 230 V. Rumstemperatur-, belysnings- och beröringsfria sensorer för larmutlösning är integrerade. Två ingångar kan användas för att kontrollera kontakter eller brytare. Som en smartphone på väggen kompletterar den systemet med visualisering, passerkontroll, rörelsedetektering, kommunikation eller video. Med Wi-Fi-uppkopplingen, t.ex. via en router, kan du fjärransluta till frogblue HomeApp säkert när du inte är hemma. En variant med ljud för användning som porttelefon är under utveckling.

Frogs är hjärtat i varje frogblue-system och monteras i de infällda dosorna direkt bakom strömbrytarna till 230 V. Frogs kopplar, dimmar, mäter eller tar emot kopplingskommandon. De är grunden i det trådlösa frogblue Bluetooth® nätverket och har ”virtuella ledningar” till andra frogs. Dessutom vidarebefordrar de meddelanden och ökar på så sätt räckvidden. Dataöverföringen mellan frogs sker uteslutande krypterat (128 bitar) och detta utöver Bluetooth® krypteringen. Frogs är smarta och kräver varken elcentral eller kopplingsskåp. VDE-godkännandet garanterar att krav på brandskydd och elektrisk säkerhet uppfylls. Frogs är mycket energieffektiva (0,2 W) och loggar energiförbrukningen för sina kopplingar i flera månader.

Frogblue erbjuder ett komplett Smart Building-system som består av frogs, cubes, boxes och tillbehör.

Frogblue erbjuder Bluetooth® baserade Smart Building-lösningar som utvecklas och tillverkas till ett hundra procent i Tyskland enligt högsta kvalitetsstandard. Systemet bygger på intelligenta styrningsmoduler, så kallade frogs, som installeras direkt i infällda dosor bakom vanliga strömbrytare. Den modulära lösningen går snabbt att installera, kan byggas ut flexibelt samt är energieffektiv och säker. Varken ledningsdragning eller IT-teknik, kopplingsskåp eller elcentraler krävs.

Den kompletta utvecklingen och produktionen av den innovativa systemlösningen sker i Tyskland.

För närvarande är det >50 medarbetare.

Vi växer i rasande fart! Här hittar du våra lediga tjänster.

Frogblue grundades i februari 2017. Produktutvecklingen har pågått i mer än sex år i Kaiserslautern och försäljningsstarten skedde i september 2018.

Frogblue grundades av dr Ralf Hinkel och hans son René Hinkel. Grundarfamiljen Hinkel har lång erfarenhet av innovativa startups. Man har redan grundat flera högteknologiska företag. 1990 grundades Quadriga GmbH (innovativ nivelleringslasertillverkare och uppfinnare av laservattenpasset) och 1999 grundades det börsnoterade MOBOTIX AG, som var det första företag som lanserade en intelligent nätverkskamera och 2007 den hemisfäriska 180-graders kameratekniken på marknaden.

Frogblue är ett medelstort familjeföretag med huvudkontor i Pfalz i södra Tyskland. Frogblue är en innovativ och dynamisk utvecklare och leverantör av Bluetooth®-baserade Smart Building-lösningar och intelligent fastighetsteknik som utvecklas och tillverkas enligt högsta kvalitetsstandarder.