frogblue FAQs

Hitta svar på vanliga frågor

Det räcker med standardledningar med djupa infällda dosor (60 mm). Se även vår videoguide ”Installation, Tips & Tricks“.

Även om frogs är kompakt så krävs djupa infällda dosor. Installationen kan dock även ske i undertaket i en fördelardosa eller lampdosa.

Installation och montering av elektriska enheter får endast utföras av behöriga elektriker.

Ja, redan installerade strömbrytare och -knappar kan återanvändas. Vi rekommenderar vanliga strömbrytare för användning av funktioner (t.ex. dimning genom att knappen hålls intryckt och släpps, dubbelklick etc.).

 • Den modulära och decentraliserade lösningen är extremt flexibel efter driftsättning och maximal expanderbarhet.
 • Vid nybyggnation kan tack vare användning av frogblue-komponenter en stor del av installationsarbetet med grundläggande ledningsdragning undvikas eftersom en central server inte krävs.

Vårt system kan användas med den redan installerade ledningsdragningen. En strömanslutning (230 V) räcker för frogs.

För konfiguration och driftsättning behöver du frogblue ProjectApp.

Den fungerar på Android- eller iOS-surfplattor (inte på smartphones) och datorer, bärbara datorer, surfplattor med Windows-operativsystem (Obs! Windows kräver frogLink).

En IP-kamera kan anslutas via frogLink och med hjälp av frogDisplays Onvif-standardgränssnitt. På så sätt kan alla kameraövervakningssystem visas och spelas upp direkt på frogDisplay.

Ja, det går att sätta upp olika nät men endast respektive användare kan styra det egna frogblue-systemet.

Vi rekommenderar att du använder max. en enhet (surfplatta) med frogblue ProjectApp.

frogblue HomeApp kan användas på valfritt antal enheter.

Typisk räckvidd vid fri sikt är upp till 50 meter. I byggnader utgår man från tio meter eftersom väggarnas typ, egenskaper och antal påverkar räckvidden. Varje frog fungerar emellertid som en repeater och utökar på så sätt räckvidden tack vare meshnätverksteknik.

Med frogRelay kan jalusier, vanliga persienner, fasadpersienner och markiser styras.

Ja, det går att flytta till bestämda positioner. Programmeringen sker via ProjectApp. Jalusimotorns ändlägen avgör öppnings- och stängningsposition.

 • Frogblue-ställdonen kan koppla upp till 400 W per kanal
 • Frogblue-relämodulen kan koppla upp till totalt 1 200 W
 • Frogblue-dimmer kan koppla till 300 W lysdiodlast per kanal

Nej, skyddsledare krävs inte.

Ja. Vid varje kopplingsingång på en frog kan även andra produkter integreras (t.ex. rörelsedetektorer, vindvakter, väderstation, etc.).

Nej. Om knappen hålls intryckt en längre tid aktiveras dimmerfunktionen. Om och hur dimningen sker kan ställas in. Dimning på natten kan vara annorlunda än på dagen.

Vanliga ljuskällor (glödlampor, halogenlampor, lysdiodlampor) från alla tillverkare är kompatibla med frogblue.

 • frogDim1-3 och frogDim1-0 är universaldimmer för framkant och bakkant
 • frogDim2-2 är en bakkantsdimmer (framkant är tillgängligt från den nya uppdateringen)

Ja, fas (L) och neutralledare (N) krävs.

Alla Cubes, frogBoxGPS, frogRoomSense samt frogMultiSense kan mäta temperaturen.

VDE-märkningen på en elektrisk apparat innebär att den

 • uppfyller skydds- och säkerhetskraven i alla nationella och internationella harmoniserade standarder och direktiv.
 • överensstämmer med VDE:s föreskrifter och standarder.

VDE-märkningen är därför enligt VDE ”synonymt med högsta provningskvalitet och högsta säkerhetsstandard inom elektroteknik“. Om en elektrisk apparat i Tyskland har godkänts och försetts med VDE-märkning godkänns VDE-provrapporten även i de flesta andra europeiska länder vid kontrollerna i samband med ländernas kontrollmärkning.

Handel, konsumenter, användare och elsäkerhetsansvariga på företag bör alltid beakta VDE-symbolen. Endast CE-märkning är nämligen inte en garanti för säkerhet. Marknadskontrollmyndigheter förbjuder ofta produkter på marknaden trots att de är CE-märkta.

Källa: Dr Friedhelm Kring, frilansande skribent och redaktör med fokus på arbetssäkerhet och hälsoskydd

Vi sparar projektdata och konfiguration för alla frogblue-moduler i en och samma fil. På sätt går inget förlorat. Lösenordsskydd. Den övergripande konfiguration kan skickas per e-post, sparas på ett USB-minne eller arkiveras i direkt i frogs.

Utöver Bluetooth® krypteringen krypteras alla meddelanden från frogs med 128 bitar, vilket ökar säkerheten vid dataöverföringen. Alla vidarebefordrade meddelanden krypteras på nytt och får en tidsstämpel som är exakt på sekunden. De är därför endast giltiga när de har skapats och inte är för gamla. Registrering och senare överföring kan identifieras och avvisas.

För användningen av frogblue-lösningen krävs inte heller någon anslutning till molnet.

VDE-godkännandet garanterar elsäkerhet och brandskydd. Det omfattar 100 provningar och vi klarade det.

Som klockbuffert används en frogClock (fem dagars buffert) eller frogDisplay (aktuell tid vid återställning av strömmatningen via server, trådlöst nätverk måste vara installerat).

Frogblue-projekten är lösenordsskyddade men inte apparna i sig.

Frog fortsätter fungera men utgångarna stängs av så att ström inte längre flödar.

 • Världsomspännande standard som används i många enheter (fordon, träning, medicin, ljud)
 • Integrerad i alla smartphones och surfplattor
 • Betydligt stabilare än trådlöst nätverk och radiokommunikation
 • Krypterad som standard
 • Lägre energiförbrukning
 • Lång räckvidd tack vare frogblues meshnätverk med Bluetooth® LE
 • Automatisk vidarebefordran av meddelanden till rätt destination

Det går att integrera röststyrning via frogLink med hjälp av en extern lösning. Se filmen ”Integrating Voice Control to the frogblue System“ på vår YouTube-kanal.

Varje frog med utgångar har en logg med effektförbrukningen. Den kan t.ex. öppnas via appen.

Ja. Projekt kan importeras/ändras i projekthanteringen.

Frogblue ProjectApp finns på tyska, engelska, italienska, franska, spanska, ryska och japanska. frogControl app finns också på nederländska, turkiska, rumänska, danska, svenska, polska, grekiska, finska, norska, portugisiska, ukrainska och tjeckiska.

 • Frogblue ProjectApp för installatörens konfiguration.
 • frogControl App för slutanvändarens användning och enklare konfigurationsinställningar.
 • frogControl app finns för Android, iPhone och iPad men även för PC.

Obs!
Den använda enhetens Bluetooth® version, inbyggd maskinvara och operativsystem påverkar Bluetooth® anslutningen. Vi ber om förståelse för att vi inte kan garantera full Bluetooth® funktion på alla enheter på grund av det stora antalet olika enheter och tillverkare på marknaden. Om din enhet (smartphone, surfplatta) inte fungerar, kan du få åtkomst till frogblue-systemet med vår frogDisplay via det trådlösa nätverket.

Förutom alla vanliga strömbrytare och knappar kan smartphones och surfplattor kommunicera direkt med frogs via Bluetooth®.

Dessutom går det att styra ditt Smart Home/Office med frogDisplay, som i princip är en smartphone på väggen, via ett intuitivt användargränssnitt och pekskärm.

Obs!
Den använda enhetens Bluetooth® version, inbyggd maskinvara och operativsystem påverkar Bluetooth® anslutningen. Vi ber om förståelse för att vi inte kan garantera full Bluetooth® funktion på alla enheter på grund av det stora antalet olika enheter och tillverkare på marknaden. Om din enhet (smartphone, surfplatta) inte fungerar, kan du få åtkomst till frogblue-systemet med vår frogDisplay via det trådlösa nätverket.

FrogDisplay har en gateway för trådlöst nätverk. Denna gateway kopplar samman IP-nätverket och Bluetooth®.

Vid behov kan systemet nås och styras externt via internet (t.ex. VPN via en router).

Fjärrstyrning är ett tillval. I första hand används systemet i det privata Bluetooth® nätverket.

I vår frogblue-nätbutik finns hela vårt produktsortiment med rekommenderade priser.

Priserna finns dessutom i vår produktkatalog som du kan ladda ner på vår webbplats.

Kontakta gärna vårt förhandsförsäljningsteam vid frågor. På din begäran tar vi fram ett projekteringsexempel med frogblue.

 • Elektronikgrossister
 • Elektriker
 • Arkitekter & projekterare
 • Systemintegratörer
 • Säkerhetsspecialister
 • Kommersiella slutkunder
 • Privata slutkunder

Frogblue säljs i alla länder utom Kina.

Kontakta gärna vår försäljningsavdelning (e-post: sales-intl(at)frogblue.com; tel.: +49-631-520829-120), så hjälper de dig att hitta din regionala återförsäljare.

Du kan också kontakta oss via e-post på training@frogblue.com eller ringa +49-631-520829-120. Bokning sker via vårt anmälningsformulär eller kalendern.

Ja. Med vårt utbildningsprogram erbjuder vi yrkesmässig fortbildning med fokus på frogblues system och hjälper dig att hålla dig uppdaterad om fastighetsteknik.

En översikt över utbildningsutbudet inklusive utbildningstillfällen hittar du här.

Kostnaden för en endagskurs är 79 euro (inkl. moms).