Företaget frogblue

Smart Home & Building 2.0

Frogblue erbjuder smarta hemlösningar baserat på sitt eget frogblue Bluetooth® mesh-nätverk som utvecklas och tillverkas till 100 procent i Tyskland enligt högsta kvalitetsstandarder. Systemet bygger på intelligenta styrmoduler, frogs, som monteras direkt i infällda dosor bakom strömbrytare, lampdosor, fördelardosor eller undertak.

Den modulära lösningen är snabb att installera, flexibel att bygga ut och energieffektiv. Varken ledningsdragning eller IT-teknik, kopplingsskåp eller elcentraler krävs. Frogblue lämpar sig för såväl befintliga som nya byggnader, för allt från enstaka lägenheter till kontorsbyggnader.

Det unga företaget med säte i Kaiserslautern är VDE-godkänt, medlem i ZVEI, ZVEH, organisationen Smart Living och SmartHome Initiative Deutschland samt i tyska designrådet. Företagets grundare och styrelseordförande, dr Ralf Hinkel, har över 30 års erfarenhet av elektronikbranschen och har redan framgångsrikt grundat flera högteknologiska företag.

Dr. Ralf Hinkel

Han född i Mainz och studerade informatik och elektroteknik vid tekniska universitetet i Kaiserslautern. 1989 doktorerade han på autonoma mobila robotar för rengöringsteknik. Han grundade QUADRIGA Lasertechnik GmbH i Kaiserslautern och utvecklade med den då aktuella laserdiodtekniken nivelleringslaser för Bosch, Würth, Stanley och Dewalt. 1999 grundade han det börsnoterade MOBOTIX AG och det teknikledande företaget utvecklade nätverkskameror och programvara för säkerhetslösningar med cirka 400 medarbetare och global export. Ralf Hinkel är idag grundare av och styrelseordförande för frogblue och ansvarar för företagsstrategi och produktutveckling.

René Hinkel

René Hinkel har examen från en yrkeshögskoleutbildning i elektroteknik. Redan i sin kandidatuppsats om dimmerelektronik låg hans fokus på den framtida verksamhet. Han föddes i Kaiserslautern och grundade 2014 tillsammans med sin far dr Ralf Hinkel teknikföretaget Abionix GmbH som senare bytte namn till frogblue TECHNOLOGY GmbH. På frogblue är han chef för utveckling och produktion och ansvarar, som hjärnan bakom frogs, fortfarande för varje ritning och alla certifieringar. Flerkanalsdimmern som han har utvecklat har patenterats. René Hinkel arbetar alltid med nya innovativa lösningar för hus- och fastighetsautomation sida vid sida med sin far. Förutom den höga kvaliteten och tillförlitligheten ligger hans fokus även på enkel installation och användning av frogblues produkter.