frogblue

frogblues produkter

För alla tillämpningar

Frogs

är hjärtat i varje frogblue-system och monteras i infällda dosor direkt bakom strömbrytarna till 230 V. Frogs kopplar, dimmar, mäter eller tar emot kopplingskommandon. De är grunden i det trådlösa frogblue-Bluetooth®-nätverket och har ”virtuella ledningar” till andra frogs. Dessutom vidarebefordrar de meddelanden och ökar på så sätt räckvidden. Dataöverföringen mellan frogs sker uteslutande krypterat (128 bitar) och detta utöver Bluetooth®-krypteringen. Frogs är smarta och kräver varken elcentral eller kopplingsskåp. VDE-godkännandet garanterar att krav på brandskydd och elektrisk säkerhet uppfylls. Frogs är mycket energieffektiva (0,2 W) och loggar energiförbrukningen för sina kopplingar i flera månader.

frogAct1-0
Actor

Multifunktionellt ställdon med en kanal för koppling av belysning eller andra laster. Med komfort- och tidsfunktioner, effektmätning och kortslutningsdetektering. 
(1x 400 W vid 230 V~).

frogAct1-1
Actor

Multifunktionellt ställdon med en kanal för koppling av belysning eller annan last med en ingång för kontroll av knappar och brytare (110 – 240 V~). Med komfort- och tidsfunktioner, effektmätning och kortslutningsdetektering. (1x 400 W vid 230 V~).

frogAct1-3
Actor

Multifunktionellt ställdon med en kanal för koppling av belysning eller annan last med tre ingångar för kontroll av knappar och brytare (110 – 240 V~). Med komfort- och tidsfunktioner, effektmätning och kortslutningsdetektering. (1x 400 W vid 230 V~).

frogAct2-2
Actor

Multifunktionellt ställdon med två kanaler för koppling av belysning eller annan last med två ingångar för kontroll av knappar och brytare (110 – 240 V~). Med komfort- och tidsfunktioner, effektmätning och kortslutningsdetektering. (2x 300 W vid 230 V~).

frogClock
clock module

Repeater för frogblue Bluetooth-nätverket. Med inbyggd klockbuffert (RTC) i 120 timmar (5 dagar) vid strömavbrott.

frogConnect1-1
Interference suppression module

För avledning av läckström/restspänning. Reducerar efterglödning hos bestämda lysdiodslampor i avstängt läge. För användning med frogblue dimmer.

frogContact5
Input module

Multifunktionell ingång med fem kanaler för kontroll av klenspänningskontakter. Fem ingångar i tre galvaniskt isolerade kretsar. Med komfort- och tidsfunktioner.

frogContact5-BAT
Input module

Multifunktionell ingång med fem kanaler med batteridrivning för kontroll av klenspänningskontakter. Med komfort- och tidsfunktioner.

frogDim1-0
Dimmer

Multifunktionellt dimmerställdon med en kanal för dimning/koppling av ljus (110 – 240 V~). Koppling och dimning av alla ljuskällor som är godkända för bakkantsstyrning. Framkantsstyrning är endast tillåtet för induktiva laster. Koppling av alla andra ljuskällor. Med komfort- och tidsfunktioner, effektmätning och kortslutningsdetektering (1 x 300 W vid 230 V~).

frogDim1-1
Dimmer

Multifunktionellt dimmerställdon med en kanal och en utgång för dimning/koppling av belysning och med en utgångar för kontroll av knappar och brytare (110 – 240 ~). Koppling och dimning av alla ljuskällor godkända för bakkantsstyrning. Framkantsstyrning är endast tillåtet för induktiva laster. Med komfort- och tidsfunktioner, effektmätning och kortslutningsdetektering. (1x 300 W vid 230 V~).

frogDim1-3
Dimmer

Multifunktionellt dimmerställdon med en kanal och en utgång för dimning/koppling av belysning och med tre utgångar för kontroll av knappar och brytare (110 – 240 ~). Koppling och dimning av alla ljuskällor godkända för bakkantsstyrning. Framkantsstyrning är endast tillåtet för induktiva laster. Med komfort- och tidsfunktioner, effektmätning och kortslutningsdetektering. (1x 300 W vid 230 V~).

frogDim2-2
Dimmer

Multifunktionellt dimmerställdon med två kanaler och två utgångar för dimning/koppling av belysning och med två ingångar för kontroll av knappar och brytare (110 – 240 V~). Koppling och dimning av alla ljuskällor godkända för bakkantsstyrning. Med komfort- och tidsfunktioner, effektmätning och kortslutningsdetektering. (2x 300 W vid 230 V~).

frogEntry2-3
Door module

Multifunktionellt kopplingsställdon för styrning av elektriska dörröppnare med 12 V matningsspänning och motorlås. Tre kontaktingångar för kontroll av dörrstatus eller brytare i två galvaniskt isolerade kretsar. Med komfort- och tidsfunktioner.

frogIn3-AC
Input module

Multifunktionell ingång med tre kanaler för kontroll av knappar och brytare (110 – 240 V~). Med komfort- och tidsfunktioner.

frogIn5-AC
Input module

Multifunktionell ingång med fem kanaler för kontroll av knappar och brytare (110 – 240 V~). Med komfort- och tidsfunktioner.

frogRelay2-2
Relay module

Multifunktionell reläkontakt med två kanaler och två utgångar för jalusi-/persiennstyrning eller för koppling av annan last. Med två ingångar för kontroll av knappar och kontakter (110 – 240 V~). Med komfort- och tidsfunktioner, effektmätning och överströmsdetektering. (Totalt 1200 W vid 230 V~).

frogRelay2-2-PF
Relay module

Multifunktionell reläkontakt med två kanaler och två potentialfria utgångar. Med två ingångar för kontroll av knappar och kontakter (110 – 240 V~). Med komfort- och tidsfunktioner.

frogStrip120e-4

Multifunktionell 4-kanals LED RGBW-styrenhet för anslutning till extern strömförsörjning. (RGBW, RGB, Tunable White) Den integrerade MultiStrip-tekniken gör det möjligt att både ansluta en RGBW LED-band och samtidigt använda flera olika LED-band.

Cubes

är puristiska och platta med en vit glasdesign. Via pekskärmen kan alla funktioner och scenarier för det intelligenta hemmet styras. De kommunicerar direkt med frogs via Bluetooth®.

Med 81 x 81 mm är Cubes lika stora som en strömbrytare och passar i en infälld dosa och matas där med 230 V. Rumstemperatur-, belysnings- och beröringsfria sensorer för larmutlösning är integrerade. Två ingångar kan användas för att kontrollera kontakter eller brytare.

Som en smartphone på väggen kompletterar den systemet med visualisering, passerkontroll, rörelsedetektering, kommunikation eller video. Med Wi-Fi-uppkopplingen, t.ex. via en router, kan du fjärransluta till frogblue HomeApp säkert när du inte är hemma. En variant med ljud för användning som porttelefon är under utveckling.

frogAccess1-1

Passerkontroll och fastighetsstyrning med PIN-kod och glastouchknappar. Med inbyggd beröringsfri sensor, ljussensor, temperatursensor, klockbuffert. Med en ingång för anslutning av potentialfria kontakter och en kopplingsutgång (230 V~).

frogDisplay

3,5“ användargränssnitt med pekskärm för styrning av t.ex. belysning, solskydd, uppvärmning och scenarier. Med två ingångar för kontroll av klenspänningskontakter utan ytterligare matning. Som en smartphone för frogblue med pekskärmsstyrning och Wi-Fi-gateway för infälld dosa (230 V~). Med inbyggd närhetssensor, ljussensor, mikrofon, högtalare, temperatursensor och klockbuffert.

frogMotion1-1

PIR-sensor för rörelsedetektering i rummet med passiva IR-sensorer. Med temperatursensor, ljussensor och beröringsfri sensor.

frogControl1-1

Fritt konfigurerbart användargränssnitt med 12 tangenter med glaskontakt och genomskinliga kapacitiva tangenter. Med integrerad närhetssensor, ljushetssensor, temperatursensor och tidsbuffert. Med en ingång för anslutning av potentialfria kontakter och en kopplingsutgång (230 V~).

Boxes

är väderbeständiga frogs (IP56). De mäter utomhustemperatur, har en skymningsbrytare och tar emot satellittid.

Med akustiska eller optiska signaler indikeras larm i fastighetsstyrningen. Tack vare sin storlek har de flera styrkanaler så att de t.ex. kan styra fem lampor eller ventiler för golvvärme.

I en tom box kan vanliga frogs monteras så att de blir väderbeständiga.

frogBoxGPS0-2
Boxes

Styrningsmodul för utomhusbruk, med integrerad GPS-mottagare för mottagning av aktuellt datum/aktuell tid och position, med två ingångar för kontroll av knappar och kontakter (110 – 240 V~) och piezosignalgivare. Extra sensorer för avkänning av utomhustemperaturen samt ljusstyrkan utomhus.

frogBoxHeat
Boxes

Smart värmeregulator för upp till 11 värmekretsar/rum för anslutning av golvvärme, klassiska och elektriska radiatorer.
Fem värmekretsar kan anslutas direkt till frogBoxHeat och ytterligare sex kan integreras via grodor med hjälp av frogblue Bluetooth®-nätverket.
Den individuella rumskontrollen sker via frogblue HomeApp för smartphone/tablett eller frogDisplay, hemma eller på språng.

frogBoxOutdoor
Boxes

Väderbeständigt hus (IP56) för användning av frogs utomhus.

frogBoxRelay5-2
Boxes

Väderbeständig box med 5 anslutningar för att koppla och styra belysning, skuggor, portar/dörrar och andra förbrukare.
Dessutom kan frogBoxRelay5-2 användas i kombination med frogBoxHeat för värmereglering.

Tillbehör

Innovation är vår styrka. I ett frogblue Smart Home styr en knapp hela huset. Belysning, jalusier och dörrar. Och alltid den dörr som knappen aktiveras framför.

Transpondern har därför en läges- och gestsensor. Håller man den uppåt, kopplar den belysningen. Håller man den nedåt reagerar jalusierna. Håller man den vågrätt öppnar den dörrar. Med aktiverad rumsidentifiering kopplar frogblue-transpondern endast belysningen i det rum där den befinner sig.

I varje läge kan knappen utifrån aktiveringsmönstret (dubbelklick etc.) ges fler funktioner, som t.ex. central avstängning i en byggnad. Alla styrkommandon kan naturligtvis konfigureras fritt.

Med frogLink-USB kan Bluetooth®-nätverket kopplas med hög hastighet till en dator eller fungera som gateway till andra system, som t.ex. MOBOTIX™-kameror.

frogValveDrive230-NC

Ett 230 V termoelektriskt ställdon för att öppna och stänga ventiler och små ventiler på värmekretsfördelare i ytvärme- och kylsystem. Drivningen styrs av våra frogblue-produkter.

frogValveDrive24-NC

Ett 24 V termoelektriskt manöverdon för att öppna och stänga ventiler och små ventiler på värmekretsfördelare i ytvärme- och kylsystem. Drivningen styrs av våra frogblue-produkter.

frogRoomSense

Multifunktionell sensor för mätning av temperatur, fuktighet och ljusstyrka. Alla mätvärden är tillgängliga för hela frogblue-systemet och kan styra t.ex. uppvärmning, belysning, skuggning eller larm.
Utan ström och utan stickpropp, bara att sätta fast eller skruva på. Med lång batteritid.

frogMultiSense

Multifunktionell sensor för mätning av temperatur, luftfuktighet, lufttryck och ljusstyrka. Statusen för fönster och dörrar kan signaleras med hjälp av magnetkontakter. Vibrationer registreras via accelerationssensorn.
Alla mätvärden är tillgängliga för hela frogblue-systemet och kan styra t.ex. uppvärmning, belysning, skuggning eller larm.
Utan strömförsörjning och utan stickpropp, bara att sätta fast eller skruva på. Med lång batteritid.

frogKey 02
Transponder

Med transpondern frogKey styr du hela huset med en knapp via Bluetooth®. Belysning, skuggning, tillträde och larm. Med sin rumsigenkänning öppnar den till exempel bara den dörr framför vilken man trycker på knappen, eller flyttar bara skuggorna i det rum där den befinner sig. Individuell hantering av hela frogblue-systemet är möjlig via läges- och gestsensorn samt olika beröringsmönster.

frogLink

Bluetooth® LE USB-enhet för konfiguration och styrning av frogblue-komponenter via en dator med Windows eller som seriellt gränssnitt till främmande produkter.

frogClip

För montering av frogs på monteringsskenan.

frogDoorVision

IP/SIP-video-dörrstation med hemisfärisk 180° kamera (Bluetooth®, Wi-Fi, PoE, LSA+)

Software

Med våra frogblue-appar blir konfiguration och användning av frogblue-systemet enkel!

frogblueProject är en konfigurationsapp för installatörer eller systemintegratörer som programmerar en Bluetooth®-baserad Smart Building-lösning från frogblue med en surfplatta eller dator.

frogblueHome är en intuitiv app för styrning av Bluetooth®-baserade Smart Building-lösningar från frogblue. Belysning, jalusier, uppvärmning, tillträde eller larmsystem – med den här appen har du allt under kontroll från din smartphone.

Båda apparna är tillgängliga gratis i AppStore och PlayStore för iOS och Android!

frogblue HomeApp

frogblue HomeApp på smartphone, surfplatta och frogDisplay är en intuitiv app för styrning av ett trådlöst Smart Home & Building System för Android, iOS och PC.

frogblue ProjectApp

frogblue ProjectApp för surfplatta eller dator är en konfigurationsapp för proffs som programmerar frogblues Smart Home & Building System.

Framtiden

Systemet frogblue utvecklas hela tiden! Se själv vad som är på gång.

frogStrip120e-4

Multifunktionell 4-kanals LED RGBW-styrenhet för anslutning till extern strömförsörjning. (RGBW, RGB, Tunable White) Den integrerade MultiStrip-tekniken gör det möjligt att både ansluta en RGBW LED-band och samtidigt använda flera olika LED-band.

frogDoorVision

IP/SIP-video-dörrstation med hemisfärisk 180° kamera (Bluetooth®, Wi-Fi, PoE, LSA+)

Tredjepartsleverantörer / SDK

FrogLink är vårt SDK (Software Development Kit).

Med sitt USB-gränssnitt kopplar den frogblue-Bluetooth®-nätverket till datorn med hög hastighet eller fungerar som gateway till andra system, som t.ex. MOBOTIX™-kameror eller överordnade fastighetsstyrningar.

Kommunikationen sker i klartext med de namn som används i frogblue-projektet. Åtkomst kan begränsas med hjälp av filterfunktioner.

Det finns ytterligare funktioner för att hämta meddelanden och rumstopologi som tillhandahålls av frogLink.

Det gör det enkelt att skapa kundanpassade gränssnitt för dator eller surfplatta. frogLink används också för att ansluta till röstassistenter som Alexa etc.

FrogLink har två olika driftlägen:

– frogblue Mode: Användning av frogLink som Bluetooth®-kommunikationsgränssnitt för konfiguration och manövrering med en Windows-dator

– Text Mode: Användning som seriell textgateway (ASCII eller JSON) för frogblue-integration av och i andra systemv

frogLink

Bluetooth® LE USB-enhet för konfiguration och styrning av frogblue-komponenter via en dator med Windows eller som seriellt gränssnitt till främmande produkter.

Broschyrer

The professional and energy efficient SmartHome

Frogblue Flyer 2022

Revolutionarily simple

frogblue – the efficient solution for the really smart home.

Product-Matrix

En översikt över våra produkter och deras användningsområden.

Demonstrationspaket

Säkra ett eget demonstrationspaket med frogblue! Tack vare sin storlek är vårt demonstrationspaket för frogblue perfekt för livepresentationer i ett showroom eller på plats hos kunden. Dessutom går det att låna ett sådant paket under en begränsad tid och på detta sätt lära känna vår Bluetooth®-baserade Smart Building-lösning live. Demonstrationspaketet monteras och förkonfigureras på vårt huvudkontor.

Demonstrationspaket

Utöver den specialtillverkade stommen, ljuskällor och knappar/brytare är följande frogblue-komponenter monterade: 2 x frogDim1-3, 1 x frogDim2-2, 1 x frogContact5, 1 x frogEntry2-3, 1 x frogIn5-AC, 1 x frogRelay2-2, 1 x frogClock, 1 x frogDisplay, 1x frogAccess, 1x frogMotion.

Projekteringsstöd för frogblue

Skicka din elritning tillsammans med information om vad du vill styra på ett smart sätt (t.ex. belysning, solskydd etc.) till info(at)frogblue.com så skickar vi dig, utan kostnad, vår optimerade frogblue-projektering inklusive en detaljerad materiallista och nettopriser.

Så enkelt kan Smart Home vara!