frogDisplay

3,5“ användargränssnitt med pekskärm för styrning av t.ex. belysning, solskydd, uppvärmning och scenarier. Med två ingångar för kontroll av klenspänningskontakter utan ytterligare matning. Som en smartphone för frogblue med pekskärmsstyrning och Wi-Fi-gateway för infälld dosa (230 V~). Med inbyggd närhetssensor, ljussensor, mikrofon, högtalare, temperatursensor och klockbuffert.

Beskrivning

frogDisplay är ett kompakt gränssnitt med ren, platt och vit glasdesign. Med sina 81 x 81 mm är frogDisplay inte större än en strömbrytare/knapp. Via pekskärmen kan alla funktioner och scenarier för det intelligenta hemmet styras (inklusive uppvärmning).

Via frogblue Bluetooth®-Mesh-nätverket kommunicerar den via Bluetooth®-LE (Low Energy) direkt med frogs men även med andra komponenter i vårt system. frogDisplay har telefonfunktion och inbyggd Onvif-kamera (Open Network Video Interface Forum). På så sätt kan frogDisplay inte bara användas för systemstyrningen utan även som larmsystem.

Som en ”smartphone på väggen” möjliggör frogDisplay visualisering, åtkomstkontroll, intercom och videovisning. Via WLAN-anslutningen, t.ex. till FritzBox™, ger den säker fjärråtkomst till frogblue HomeApp när du är på språng. Den fungerar som en SIP-telefon och använder FritzBoxen som en telefonistation, till exempel för att utlösa ett telefonsamtal direkt vid vissa händelser eller för att skicka kamerabilder till displayen. Därför att: Den övervakar byggnaden. Trådlöst. Varje dörr, varje fönster, varje ljusknapp eller varje rörelsedetektor kan utlösa ett larm. Filtreras efter tid eller endast i vissa rum. Ett telefonsamtal med ett röstmeddelande signalerar t.ex. ett larm och når även platser där Internet inte längre fungerar på grund av dålig uppkoppling. Fjärrstyrning och intercom är också möjligt via telefon. Dessutom fungerar kommunikationen även i omvänd riktning: genom att ringa upp groddisplayen kan man till exempel öppna dörren, tända ljuset eller aktivera eller avaktivera larmsystemet.

Säkerhetsinformation

Installation och montering av elektriska enheter får endast utföras av behöriga elektriker. Om bruksanvisningen inte beaktas, kan följden bli skador på enheten, brand eller andra faror och risker! Risk för strömgenomgång. Före arbeten på enheten eller före byte av ljuskällor ska nätspänningen frånkopplas och automatsäkringarna slås från. Följ nationella föreskrifter.

Ytterligare information

Till butiken
Data sheet
Link