frogDisplay

3,5“ touch-brugerflade til styring af f.eks. lys, solafskærmning, varme og scenarier. Med to indgange til styring af kontakter til lav spænding uden ekstra strømforsyning. frogblue “Smartphone” med touchscreen-styring og WLAN-gateway til UP-dåsen (230 V~). Med integreret nærhedssensor, lyssensor, mikrofon, højttaler, temperatursensor, tidsbuffer.

Beskrivelse

frogDisplay er en kompakt brugerflade – ren og flad med et hvidt glasdesign. Med 81 x 81 mm er frogDisplay kun på størrelse med en lysafbryder/-kontakt. Med touchscreenen kan du styre alle funktioner og scenarier til en intelligent bolig (inkl. regulering af varme).

Via frogblue Bluetooth®-mesh-netværket kommunikerer det direkte med frogs eller andre komponenter i vores system via standarden Bluetooth®-LE (Low Energy). frogDisplay har telefonfunktion og ONVIF-kameraintegration (Open Network Video Interface Forum). Dermed kan frogDisplay ud over systemstyringen også bruges som alarmanlæg.

Som en “smartphone på væggen” giver frogDisplay mulighed for visualisering, adgangskontrol, intercom og videovisning. Via WLAN-forbindelsen, f.eks. til FritzBox™, giver den sikker fjernadgang til frogblue HomeApp’en, mens du er på farten. Den fungerer som en SIP-telefon og bruger FritzBoxen som en telefonistation, f.eks. til at udløse et telefonopkald direkte i tilfælde af bestemte hændelser eller til at sende kamerabilleder til displayet. Fordi: Den overvåger bygningen. Trådløst. Hver eneste dør, hvert eneste vindue, hver eneste lyskontakt eller hver eneste bevægelsesdetektor kan udløse en alarm. Filtreret efter tid eller kun i bestemte rum. Et telefonopkald med en talebesked signalerer f.eks. alarmen og når endda frem til steder, hvor internettet ikke længere fungerer på grund af dårlig forbindelse. Fjernbetjening og intercom er også muligt via telefon. Desuden fungerer kommunikationen også den anden vej rundt: Ved at ringe til frøens display er det f.eks. muligt at åbne døren, tænde lyset eller armere eller afvæbne alarmsystemet.

Sikkerhedsanvisninger

Installation og montering af elektrisk udstyr må kun udføres af autoriseret elektriker. Følges vejledningen ikke, kan det medføre skade på apparatet, brandfare og anden fare! Risiko for elektrisk stød. Før du arbejder på apparatet eller udskifter pærer, skal du afbryde netspændingen og frakoble automatsikringer. Landespecifikke forskrifter skal følges.

Yderligere information

Shop
Data sheet
Link