frogDim1-3

Multifunktionellt dimmerställdon med en kanal och en utgång för dimning/koppling av belysning och med tre utgångar för kontroll av knappar och brytare (110 - 240 ~). Koppling och dimning av alla ljuskällor godkända för bakkantsstyrning. Framkantsstyrning är endast tillåtet för induktiva laster. Med komfort- och tidsfunktioner, effektmätning och kortslutningsdetektering. (1x 300 W vid 230 V~).

Produktegenskaper

  • Kortslutningsskydd
  • Temperaturfrånkoppling (>75 °C)
  • Återkoppling av kopplingstillstånd och dimmervärde
  • Inställbara tillkopplings- och dimmeregenskaper
  • Till- och frånkopplingsfördröjning med frånkopplingsvarning
  • Matning via nätledningen, extra ledningsdragning krävs inte mellan frogblue-modulerna
  • Omkopplingsbar framkants- eller bakkantsstyrning med frogblue-appen (framkantsstyrning endast tillåtet för induktiva laster)

Ändamålsenlig användning

Montering i apparatdosa enligt DIN 49073. Dosdjup min. 53 mm vid installation bakom strömbrytarinsats, vid mindre djup krävs separat montering.

Systeminformation

Enheten är en produkt som ingår i frogblue-systemet. Detaljerad fackkunskap genom frogblue-utbildning är en förutsättning. Enhetens funktion beror på programvaran. Detaljerad information om programvaruversioner och respektive funktioner finns på frogblues webbplats. Tekniska beskrivningar, detaljerade instruktioner och information om korrekt avfallshantering finns i bruksanvisningen som kan laddas ned från frogblues webbplats. Driftsättning och konfiguration med frogblue-appen.

Säkerhetsinformation

Installation och montering av elektriska enheter får endast utföras av behöriga elektriker. Om bruksanvisningen inte beaktas, kan följden bli skador på enheten, brand eller andra faror och risker! Risk för strömgenomgång. Enheten är inte lämplig för frånkoppling. Lasten är inte galvaniskt isolerad från nätet även om enheten är avstängd. Före arbeten på enheten eller före byte av ljuskällor ska nätspänningen frånkopplas och automatsäkringarna slås från. Följ nationella föreskrifter.

Ytterligare information

Till butiken

Datablad

 

På den här webbplatsen används cookies. Genom att använda denna webbplats samtycker du till att cookies sparas på din enhet. Mer information

Godkänn