frogDim1-3

Multifunctionele 1-kanaals dim-actuator met 1 uitgang voor het dimmen /schakelen van licht en met 3 ingangen voor het opvragen van gegevens van drukknoppen/schakelaars (110-240 V~). Schakelen en dimmen voor alle verlichting waarvoor fasesectieregeling is toegestaan. Fase-aansnijdregeling alleen toegestaan voor inductieve belastingen. Met comfort- en tijdfuncties, meten van het vermogen en detectie van kortsluiting. (1x 300 W @ 230 V~).

Producteigenschappen

  • Beveiligd tegen kortsluiting
  • Temperatuuruitschakeling (>75 °C)
  • Terugkoppeling van de status van de schakeling en de dimwaarde
  • Parametriseerbaar inschakel- en dimgedrag
  • Vertraging van de in- en uitschakeling met waarschuwing bij uitschakeling
  • Voorziening via netleiding, geen extra kabels tussen de modules van frogblue vereist
  • Fasesectie- of fase-aansnijdregeling met behulp van de frogblue app omschakelbaar (fase-aansnijdregeling alleen toegestaan voor inductieve belastingen)

Gebruik voor het beoogde doel

Montage in inbouwdozen conform DIN 49073. Diepte min. 53 mm bij installatie achter inbouwschakelaar; bij geringere diepte is afzonderlijke montage noodzakelijk.

Systeeminformatie

Dit apparaat is een product van het frogblue systeem. Gedetailleerde vakkundige kennis door trainingen van frogblue zijn een voorwaarde. De functie van het apparaat is afhankelijk van software. Gedetailleerde informatie over de softwareversies en de betreffende omvang van de functies worden steeds actueel gepubliceerd op de website van frogblue. Technische beschrijvingen, verdere gedetailleerde instructies en aanwijzingen voor de correcte afvalverwijdering zijn opgenomen in het handboek, dat op de website van frogblue beschikbaar is. De ingebruikname en de configuratie wordt via de app van frogbue gerealiseerd.

Veiligheidsinstructies

De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door elektriciens worden uitgevoerd. Bij het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing kan schade aan het apparaat, brand of ander gevaar ontstaan! Risico op elektrische schok. Het apparaat is niet geschikt voor het vrijschakelen. Ook bij een uitgeschakeld apparaat, is de belasting niet galvanisch van het net gescheiden. Vóór het uitvoeren van werkzaamheden aan het apparaat of het vervangen van de lamp, dient de , netspanning vrijgeschakeld te worden én dienen stroomoderbrekers uitgeschakeld te worden. Nationale voorschriften dienen opgevolgd te worden.

Nadere informatie

Naar de shop

Datasheet

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het plaatsen van cookies. Meer info

Accepteer