februar 25, 2021

Kan jeg selv installere frogblue-produkterne?

Installation og montering af elektrisk udstyr må kun udføres af autoriseret elektriker.